36 °c
Mošćenička Draga
24 ° Uto
26 ° Sri
25 ° Čet
26 ° Pet
23 ° Sub

GODIŠNJI PLAN UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM NA PODRUČJU OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA ZA 2023. GODINU

Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Mošćenička Draga za 2023. godinu je objavljen u „Službenim novinama Općine Mošćenička Draga“ broj 15/2022 od 08.prosinca 2022., nakon što je na isti Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze izdala potvrdu KLASA: 342-01/22-01/167,URBROJ: 2170-07-02/6-22-2 od 2. prosinca 2022. o usklađenosti sa Godišnjim planom upravljanja pomorskim dobrom Primorsko-goranske županije za 2023.godinu.

Godišnji  plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Mošćenička Draga za 2023. godinu stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Službenim novinama Općine Mošćenička Draga“.

Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Mošćenička Draga za 2023. godinu

Grafični prikaz mikrolokacija PD_2023.pdf

Potvrda PGZ-UO za pomorstvo, promet i veze_2023.pdf

Posljednje službene objave