9 °c
Mošćenička Draga
7 ° Čet
8 ° Pet
11 ° Sub
12 ° Ned
14 ° Pon

II. IZMJENA PROGRAMA javnih potreba u kulturi za 2011. godinu

Na temelju članka 2. Zakona o o finaciranju javnih
potreba u kulturi (“Narodne novine”, broj 47/90, 27/93 i 38/09) i članka 32.
Statuta Općine Mošćenička Draga (“Službene novine” Primorsko-goranske županije,
broj  26/09 i 30/09), Općinsko vijeće
Općine Mošćenička Draga na sjednici održanoj dana 12. listopada 2011. godine,
donosi

 

II. IZMJENU PROGRAMA javnih potreba u kulturi

za 2011. godinu

 

Članak 1.

U Programu javnih potreba kulturi (“Službene novine” Primorsko-goranske
županije, broj 56/2010) članak 2. mijenja se i glasi:

 

            „U Proračunu Općine Mošćenička Draga
za 2011. godinu osiguravaju se sredstva u iznosu od 1.291.106,42 kuna za:

1.      redovni rad knjižnice Mošćenička Draga i Brseč
              kn       73.000,00

2.      nabava knjiga i knjižne građe                                            kn       20.000,00

3.      Katedra čakavskog sabora Općine

               Mošćenička Draga – redovna
djelatnost                            kn       24.000,00

4.      Pjevački zbor “Sv.Andrija”                                                  kn   
   12.000,00

5.      Pjevački zbor Župe Brseč                                                  kn       12.000,00

6.      Potpore za tiskanje knjiga                                                    kn         6.000,00

7.      Tradicijski običaji – maškare                                                kn       14.500,00

8.      Manifestacije općine                                                           kn       21.000,00

9.      Kapitalne donacije u kulturi                                                 kn   
   10.000,00        

10.  Osiguranje objekata kulture                                                 kn       15.000,00

11.  Zaštita, očuvanje i obnova kulturnih dobara                       kn  1.083.606,42

– Minčićina kuća (uređenje i postava muzejske zbirke
ribarstva i pomorstava   380.159,62 kn                                  

– Sufinanciranje radova sanacije krova Toša u Mošćenicama 17.069,32 kn

– Obnova krova zgrade u Trebišćima za muzejsku zbirku i uspostavu
poučnog središta Povijesno mitske staze 41.207,96 kn

– Uređenje unutrašnjosti zgrade u Trebišćima i postava muzejske zbirke
80.000,00 kn

– Projekt obnove starih kamenih kuća u Petrebišćima 10.000,00 kn

– Radovi obnove kogulade javne površine u Mošćenicama 150.000,00 kn

– Radovi uređenja i osvjetljenja pristupa Crkvici Sv. Marije Magdalene
u Brseču 100.000,00 kn

– Projekt radova izgradnje infrastrukture (oborinske kanalizacije,
rekonstrukcije vodovoda i odvodnje i elektrifikacija) Povijesnog starog
središta Mošćeničke Drage 100.000,00 kn

– Radovi uređenja zgrade rodne kuće Eugena Kumičića u Brseču 37.169,52
kn

– Radovi uređenja zgrade i eksponata Muzejske zbirke i Toša u
Mošćenicama 18.000,00 kn

– Investicijsko održavanje kulturnih dobara u povijesnim središtima
Mošćeničke Drage, Mošćenica i  Brseča
150.000,00 kn

 

Članak 2.

Ova II. Izmjena Programa
stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenim novinama” Primorsko-
goranske županije.

 

 

KLASA: 011-01/11-01/42

URBROJ: 2156/03-11-1

M. Draga, 12.
listopada 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA

 

PREDSJEDNIK

Nedjeljko Dražul, dipl.ing.

Posljednje službene objave