24 °c
Mošćenička Draga
17 ° Sub
16 ° Ned
13 ° Pon
11 ° Uto
7 ° Sri

III. Izmjene i dopune Proračuna Općine Mošćenička Draga za 2022. godinu

NACRT PRIJEDLOGA III. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA ZA2022.– POZIV NA SUDJELOVANJE U SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

2. rujna 2022.

Nacrt III. Izmjene i dopune ProračunaOpćine Mošćenička Draga za 2022. godinu

Općinski načelnik Općine Mošćenička Draga, Rikardo Staraj, utvrdio je Nacrt III. Izmjene i dopune Proračuna Općine Mošćenička Draga za 2022. godinu.

Budući je riječ o dokumentu kojim se uređuju pitanja od šireg interesa, prije upućivanja prijedloga ovog dokumenta na sjednicu Općinskog vijeća, provodi se postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.

Postupak savjetovanja provodi se sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/13, 85/15) i Kodeksu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (“Narodne novine” broj 140/09) s mogućnošću sudionika da elektronskom poštom:e-mail: info@moscenicka-draga.hr, dostave svoje komentare, primjedbe i prijedloge prema na stranicama raspoloživom obrascu.

Pozivamo vas na sudjelovanje u postupku Savjetovanja koje je otvoreno do 13. rujna 2022. godine u kojem roku svi zainteresirani mogu dostaviti svoje komentare, primjedbe i prijedloge isključivo putem obrasca koji se nalazi u prilogu na e-mail adresu: info@moscenicka-draga.hr.Za potrebe sudjelovanja u postupku Savjetovanja u prilogu se nalaze utvrđeni Nacrt dokumenta, obrazloženje prijedloga dokumenta i Obrazac sudjelovanja.

 

KLASA: 008-01/22-01/19

URBROJ: 2170-28-01-22-1

Mošćenička Draga, 2. rujna 2022.

 

OPĆINSKI NAČELNIK

        Rikardo Staraj

OBRAZAC-1 – NACRT PRIJEDLOGA III. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2022.docx
NACRT III. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA ZA 2022. GODINU.pdf
Obrazloženje uz III. Izmjene i dopune Proračuna Općine Mošćenička Draga za 2022. godinu.pdf
Izvješće o provedenom savjetovanju – III. Izmjene i dopune Proračuna 2022.pdf

Posljednje službene objave