6 °c
Mošćenička Draga
7 ° Pet
6 ° Sub
7 ° Ned
8 ° Pon
10 ° Uto

Nacrt – II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA ZA 2022.

NACRT PRIJEDLOGA II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA ZA2022.– POZIV NA SUDJELOVANJE U SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

13. lipnja 2022.

Nacrt II. Izmjene i dopune ProračunaOpćine Mošćenička Draga za 2022. godinu

Općinski načelnik Općine Mošćenička Draga,Rikardo Staraj, utvrdio je Nacrt II. Izmjene i dopune Proračuna OpćineMošćenička Draga za 2022. godinu.

Budući je riječ o dokumentu kojim seuređuju pitanja od šireg interesa, prije upućivanja prijedloga ovog dokumentana sjednicu Općinskog vijeća, provodi se postupak savjetovanja sazainteresiranom javnošću.

Postupak savjetovanja provodi se sukladnoZakonu o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/13, 85/15) i Kodeksusavjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugihpropisa i akata (“Narodne novine” broj 140/09) s mogućnošću sudionikada elektronskom poštom: e-mail:info@moscenicka-draga.hr, dostave svoje komentare, primjedbe iprijedloge prema na stranicama raspoloživom obrascu.

Pozivamo vasna sudjelovanje u postupku Savjetovanja koje je otvoreno do 20. lipnja 2022. godine u kojem roku svi zainteresirani mogu dostavitisvoje komentare, primjedbe i prijedloge isključivo putem obrascakoji se nalazi u prilogu na e-mail adresu: info@moscenicka-draga.hr.Za potrebe sudjelovanja u postupku Savjetovanja u prilogu se nalaze utvrđeniNacrt dokumenta, obrazloženje prijedloga dokumenta i Obrazac sudjelovanja.

 

KLASA: 008-01/22-01/18

URBROJ: 2170-28-01-22-2

M. Draga, 13. lipnja 202.

 

OPĆINSKI NAČELNIK

        Rikardo Staraj

 

NACRT II. izmjene i dopune Proračuna Općine Mošćenička Draga za 2022. godinu .pdf
OBRAZLOŽENJE UZ II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2022. GODINU.pdf
OBRAZAC-1 – NACRT PRIJEDLOGA II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2022.docx
Izvješće o provedenom savjetovanju – II. Izmjene i dopune Proračuna 2022.pdf

Posljednje službene objave