2 °c
Mošćenička Draga
7 ° Uto
8 ° Sri
7 ° Čet
7 ° Pet
7 ° Sub

NACRT PRIJEDLOGA I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA ZA 2023.– POZIV NA SUDJELOVANJE U SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

Nacrt I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Mošćenička Draga za 2023. godinu

Općinski načelnik Općine Mošćenička Draga, Rikardo Staraj, utvrdio je Nacrt I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Mošćenička Draga za 2023. godinu.

Budući je riječ o dokumentu kojim se uređuju pitanja od šireg interesa, prije upućivanja prijedloga ovog dokumenta na sjednicu Općinskog vijeća, provodi se postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.

Postupak savjetovanja provodi se sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/13, 85/15) i Kodeksu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (“Narodne novine” broj 140/09) s mogućnošću sudionika da elektronskom poštom: e-mail: info@moscenicka-draga.hr, dostave svoje komentare, primjedbe i prijedloge prema na stranicama raspoloživom obrascu.

Pozivamo vas na sudjelovanje u postupku Savjetovanja koje je otvoreno do 25. svibnja 2023. godine u kojem roku svi zainteresirani mogu dostaviti svoje komentare, primjedbe i prijedloge isključivo putem obrasca koji se nalazi u prilogu na e-mail adresu: info@moscenicka-draga.hr. Za potrebe sudjelovanja u postupku Savjetovanja u prilogu se nalaze utvrđeni Nacrt dokumenta, obrazloženje prijedloga dokumenta i Obrazac sudjelovanja.

 

KLASA: 008-01/23-01/

URBROJ: 2170-28-01-23-

Mošćenička Draga, 15. svibnja 2023.

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Rikardo Staraj

 

OBRAZAC-1 – NACRT PRIJEDLOGA I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2023

NACRT I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA ZA 2023. GODINU

 

Posljednje službene objave