26 °c
Mošćenička Draga
23 ° Ned
26 ° Pon
25 ° Uto
26 ° Sri
27 ° Čet

NACRT PRIJEDLOGA IV. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA ZA 2022.– POZIV NA SUDJELOVANJE U SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

NACRT PRIJEDLOGA IV. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA ZA 2022.– POZIV NA SUDJELOVANJE U SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU
12. prosinca 2022.
Nacrt IV. Izmjene i dopune Proračuna Općine Mošćenička Draga za 2022. godinu
Općinski načelnik Općine Mošćenička Draga, Rikardo Staraj, utvrdio je Nacrt IV. Izmjene i dopune Proračuna Općine Mošćenička Draga za 2022. godinu.
Budući je riječ o dokumentu kojim se uređuju pitanja od šireg interesa, prije upućivanja prijedloga ovog dokumenta na sjednicu Općinskog vijeća, provodi se postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.
Postupak savjetovanja provodi se sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/13, 85/15) i Kodeksu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (“Narodne novine” broj 140/09) s mogućnošću sudionika da elektronskom poštom: e-mail: info@moscenicka-draga.hr, dostave svoje komentare, primjedbe i prijedloge prema na stranicama raspoloživom obrascu.
Pozivamo vas na sudjelovanje u postupku Savjetovanja koje je otvoreno do 20. prosinca 2022. godine u kojem roku svi zainteresirani mogu dostaviti svoje komentare, primjedbe i prijedloge isključivo putem obrasca koji se nalazi u prilogu na e-mail adresu: info@moscenicka-draga.hr. Za potrebe sudjelovanja u postupku Savjetovanja u prilogu se nalaze utvrđeni Nacrt dokumenta, obrazloženje prijedloga dokumenta i Obrazac sudjelovanja.

KLASA: 008-01/22-01/26
URBROJ: 2170-28-01-22-1
Mošćenička Draga, 12. prosinca 2022.

OPĆINSKI NAČELNIK
Rikardo Staraj

NACRT PRIJEDLOGA IV. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA ZA 2022. GODINU

OBRAZAC-1 – NACRT PRIJEDLOGA IV. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2022

Izvješće o provedenom savjetovanju – IV Izmjene i dopune Proračuna Općine Mošćenička Draga za 2022.g

Posljednje službene objave