18 °c
Mošćenička Draga
14 ° Sri
14 ° Čet
14 ° Pet
17 ° Sub
16 ° Ned

Nacrt prijedloga IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA ZA 2022. GODINU

NACRT PRIJEDLOGA I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA ZA2022.– POZIV NA SUDJELOVANJE U SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

28. travnja 2022.

Nacrt I. Izmjene i dopune Proračuna OpćineMošćenička Draga za 2022. godinu

Općinski načelnik Općine Mošćenička Draga,Rikardo Staraj, utvrdio je Nacrt I. Izmjene i dopune Proračuna OpćineMošćenička Draga za 2022. godinu.

Budući je riječ o dokumentu kojim seuređuju pitanja od šireg interesa, prije upućivanja prijedloga ovog dokumentana sjednicu Općinskog vijeća, provodi se postupak savjetovanja sazainteresiranom javnošću.

Postupak savjetovanja provodi se sukladnoZakonu o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/13, 85/15) i Kodeksusavjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugihpropisa i akata (“Narodne novine” broj 140/09.) s mogućnošćusudionika da elektronskom poštom: e-mail:info@moscenicka-draga.hr, dostave svoje komentare, primjedbe iprijedloge prema na stranicama raspoloživom obrascu.

Pozivamo vasna sudjelovanje u postupku Savjetovanja koje je otvoreno do 04. svibnja 2022. godine u kojem roku svi zainteresirani mogu dostavitisvoje komentare, primjedbe i prijedloge isključivo putem obrascakoji se nalazi u prilogu na e-mail adresu: info@moscenicka-draga.hr.Za potrebe sudjelovanja u postupku Savjetovanja u prilogu se nalaze utvrđeniNacrt dokumenta, obrazloženje prijedloga dokumenta i Obrazac sudjelovanja.

 

KLASA: 008-01/22-01/14

URBROJ: 2170-28-01-22-1

M. Draga, 28. travnja 202.

 

OPĆINSKI NAČELNIK

 Rikardo Staraj

OBRAZAC-1 – NACRT PRIJEDLOGA I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2022.docx
I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA ZA 2022.-NACRT.pdf

Posljednje službene objave