19 °c
Mošćenička Draga
16 ° Uto
14 ° Sri
14 ° Čet
14 ° Pet
17 ° Sub

Nacrt prijedloga ODLUKE O GROBLJIMA NA PODRUČJU OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA I OBAVLJANJU KOMUNALNE DJELATNOSTI ODRŽAVANJA GROBLJA

Općinski načelnik Općine Mošćenička Draga, Rikardo Staraj utvrdio je Nacrt prijedloga Odluke o grobljima na području Općine Mošćenička Draga i obavljanju komunalne djelatnosti održavanja groblja.
Budući je riječ o dokumentu kojim se uređuju pitanja od šireg interesa prije upućivanja prijedloga ovog dokumenta na sjednicu Općinskog vijeća provodi se postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.
Postupak savjetovanja provodi se sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13, 85/15) i Kodeksu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata („Narodne novine“ broj 140/09) s mogućnošću sudionika da elektronskom poštom: e-mail: sanja.filcic@moscenicka-draga.hr, dostave svoje komentare, primjedbe i prijedloge prema na stranicama raspoloživom obrascu.
Pozivamo vas na sudjelovanje u postupku Savjetovanja koje je otvoreno od 25. travnja 2022. do 09. svibnja 2022. u kojem roku svi zainteresirani mogu dostaviti svoje komentare, primjedbe i prijedloge isključivo putem obrasca koji se nalazi u prilogu na e-mail adresu: sanja.filcic@moscenicka-draga.hr. Za potrebe sudjelovanja u postupku Savjetovanja u prilogu se nalaze utvrđeni Nacrt dokumenta, obrazloženje prijedloga dokumenta i Obrazac sudjelovanja.
KLASA: 008-01/22-01/12
URBROJ: 2170-28-03-22-1
M. Draga, 25. travnja 2022.

Odluka o grobljima na području Općina M. Draga i obavljanju kom. djelatnosti održavanja groblja.pdf
Odluka o grobljima – OBRAZLOŽENJE.pdf
OBRAZAC-1 – NACRT PRIJEDLOGA ODLUKE O GROBLJIMA.docx

Posljednje službene objave