24 °c
Mošćenička Draga
17 ° Sub
16 ° Ned
13 ° Pon
11 ° Uto
7 ° Sri

Nacrt prijedloga ODLUKE O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O ORGANIZACIJI, NAČINU NAPLATE I KONTROLI PARKIRANJA NA JAVNIM PARKIRALIŠTIMA NA KOJIMA SE VRŠI NAPLATA NA PODRUČJU OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA

13. svibnja 2022.
Općinski načelnik Općine Mošćenička Draga, Rikardo Staraj utvrdio je Nacrt prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o organizaciji, načinu naplate i kontroli parkiranja na javnim parkiralištima na kojima se vrši naplata na području Općine Mošćenička Draga.
Budući je riječ o dokumentu kojim se uređuju pitanja od šireg interesa prije upućivanja prijedloga ovog dokumenta na sjednicu Općinskog vijeća provodi se postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.
Postupak savjetovanja provodi se sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13, 85/15) i Kodeksu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata („Narodne novine“ broj 140/09) s mogućnošću sudionika da elektronskom poštom: e-mail: sanja.filcic@moscenicka-draga.hr, dostave svoje komentare, primjedbe i prijedloge prema na stranicama raspoloživom obrascu.
Pozivamo vas na sudjelovanje u postupku Savjetovanja koje je otvoreno od 13. svibnja 2022. do 19. svibnja 2022. u kojem roku svi zainteresirani mogu dostaviti svoje komentare, primjedbe i prijedloge isključivo putem obrasca koji se nalazi u prilogu na e-mail adresu: sanja.filcic@moscenicka-draga.hr. Za potrebe sudjelovanja u postupku Savjetovanja u prilogu se nalaze utvrđeni Nacrt dokumenta, obrazloženje prijedloga dokumenta i Obrazac sudjelovanja.
KLASA: 008-01/22-01/14
URBROJ: 2170-28-03-22-1
M. Draga, 13. svibnja 2022.

ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O ORGANIZACIJI, NAČINU NAPLATE I KONTROLI PARKIRANJA dnevne karte_2022.pdf
Obrazloženje uz Odluku o organizaciji, načinu naplate i kontroli parkiranja_2022.pdf
OBRAZAC-1 – NACRT PRIJEDLOGA ODLUKE_javna parkiralista_2022.docx
Izvjesce JS_Izmjene i dopune Odluke o organizaciji, načinu naplate i kontroli parkiranja na JP OMD.pdf

Posljednje službene objave