16 °c
Mošćenička Draga
7 ° Sri
7 ° Čet
8 ° Pet
7 ° Sub
7 ° Ned

Nacrt prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o uređenju prometa na području Općine Mošćenička Draga

Općinski načelnik Općine Mošćenička Draga, Rikardo Staraj utvrdio je Nacrt prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o uređenju prometa na području Općine Mošćenička Draga.

Budući je riječ o dokumentu kojim se uređuju pitanja od šireg interesa prije upućivanja prijedloga ovog dokumenta na sjednicu Općinskog vijeća provodi se postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.

Postupak savjetovanja provodi se sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13, 85/15) i Kodeksu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata („Narodne novine“ broj 140/09) s mogućnošću sudionika da elektronskom poštom: e-mail: sanja.filcic@moscenicka-draga.hr, dostave svoje komentare, primjedbe i prijedloge prema na stranicama raspoloživom obrascu.

Pozivamo vas na sudjelovanje u postupku Savjetovanja koje je otvoreno od 22. veljače 2023. do 21. ožujka 2023. u kojem roku svi zainteresirani mogu dostaviti svoje komentare, primjedbe i prijedloge isključivo putem obrasca koji se nalazi u prilogu na e-mail adresu: sanja.filcic@moscenicka-draga.hr. Za potrebe sudjelovanja u postupku Savjetovanja u prilogu se nalaze utvrđeni Nacrt dokumenta, obrazloženje prijedloga dokumenta i Obrazac sudjelovanja.

KLASA: 008-01/23-01/4
URBROJ: 2170-28-03-23-1
M. Draga, 22. veljače 2023.

Odluka o izmjeni Odluke o uređenju prometa na području Općine Mošćenička Draga Brseč

Obrazloženje – Odluka o izmjeni Odluke o uređenju prometa na području Općine Mošćenička Draga 2023.

OBRAZAC-1 – NACRT PRIJEDLOGA ODLUKE uređenje prometa 2023

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću

Posljednje službene objave