16 °c
Mošćenička Draga
7 ° Sri
7 ° Čet
8 ° Pet
7 ° Sub
7 ° Ned

Nacrt prijedloga Strateškog plana razvoja turizma Općine Mošćenička Draga za razdoblje 2019.-2025. godine.

NACRT PRIJEDLOGA STRATEŠKOGPLANA  RAZVOJA TURIZMA OPĆINE MOŠĆENIČKADRAGA 2019.-2025. godine

Općinski načelnik Općine Mošćenička Draga, Rikardo Staraj, utvrdio je Nacrt prijedloga Strateškog plana razvoja turizma Općine Mošćenička Draga zarazdoblje 2019.-2025. godine.

Budući da je riječ o dokumentu kojim se uređuju pitanja od šireg interesa prije upućivanja prijedloga ovog dokumenta na sjednicu Općinskog vijeća provodi se postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.

Postupak savjetovanja provodi se sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/13, 85/15) i Kodeksu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona,drugih propisa i akata (“Narodne novine” broj 140/09.) s mogućnošću sudionika da elektronskom poštom:e-mail: goran.pekic@moscenicka-draga.hr, dostave svoje komentare,primjedbe i prijedloge prema na stranicama raspoloživom obrascu, zaključno s 10. studeni  2019. godine.

KLASA:008-01/19-01/15

URBROJ:2156/03-01-19-1

M.Draga, 10. listopad 2019.

NACRT STRATEGIJE RAZVOJA TURIZMA.pdf
OBRAZAC ZA JAVNO SAVJETOVANJE- SRT.docx

Posljednje službene objave