3 °c
Mošćenička Draga
8 ° Sub
9 ° Ned
9 ° Pon
11 ° Uto
13 ° Sri

O D L U K A o visini pomoći za novorođenu djecu

Sukladno Odluci o socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti (“Službene novine Općine Mošćenička Draga” br. 5/2014, 4/2018, 3/2020) članak 13. mijenja se i glasi:
“Pomoć za novorođenu djecu:”
 Jednokratna novčana pomoć odobrava se za novorođeno dijete, i to:
– za prvo dijete u visini 2.000,00 kuna,
– za drugo dijete u visini 4.000,00 kuna
– za treće i svako sljedeće dijete u visini od 6.000,00 kuna
Uvjete je moguće ostvariti ukoliko podnositelj ispunjava sljedeće:
– da se zahtjev podnese najkasnije u roku od 90 dana od dana rođenja djeteta,
– da podnositelj zahtjeva ( roditelj/skrbnik) u trenutku podnošenja zahtjeva ima prebivalište na području Općine Mošćenička Draga,
– da dijete od rođenja ima prebivalište na području Općine Mošćenička Draga.

Posljednje službene objave