20 °c
Mošćenička Draga
16 ° Uto
14 ° Sri
14 ° Čet
14 ° Pet
17 ° Sub

OBVEZNE PREVENTIVNE DDD MJERE

REPUBLIKA
HRVATSKA

PRIMORSKO – GORANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA

OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 363-01/11-01/26

URBROJ: 2156/03-11-1

M.Draga, 16. studeni 2011.

 

            Temeljem članka 46.
Statuta Općine Mošćenička Draga („Službene novine“ Primorsko-goranske županije
broj 26/09, 30/09-Ispravak) i članka 7. Odluke o komunalnim djelatnostima na
području Općine Mošćenička Draga („Službene novine“ Primorsko-goranske županije
broj 54/09. i 45/10) Općinski načelnik donosi sljedeću

 

 

O D L U K U

 

I.Pristupa se upućivanju poziva za
podnošenje ponuda za obavljanje komunalne djelatnosti poslova preventivne
dezinsekcije, deratizacije i dezinfekcije, na temelju ugovora o povjeravanju
komunalnih poslova.

 

II. Poziv za podnošenje ponuda za
obavljanje komunalne djelatnosti iz točke I. ove Odluke uputit će se dvojici kandidata, i to:

 

1.      CRIKVENICA–OPATIJA–EKO d.o.o., Stube Ivana
Zavidića 3, Opatija,

2.      DEZINSEKCIJA d.o.o., Brajšina 13, Rijeka.

 

 

III. Postupak prikupljanja ponuda provest
će Povjerenstvo za provedbu postupka prikupljanja ponuda koje imenuje Općinski
načelnik.

 

 

 

OPĆINSKI
NAČELNIK

Ratko
Salamon, dr. med.

 

 

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA.pdf
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA 1.pdf
RJEŠENJE O IMENOVANJU POVJERENSTVA.pdf

Posljednje službene objave