18 °c
Mošćenička Draga
14 ° Sri
14 ° Čet
14 ° Pet
17 ° Sub
16 ° Ned

ODLUKA O POREZIMA OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA

NACRT PRIJEDLOGA ODLUKE

O POREZIMA OPĆINE M. DRAGA

Općinski načelnik Općine Mošćenička Draga, Rikardo Staraj, utvrdio je Nacrt prijedloga Odluke o porezima Općine Mošćenička Draga.

Budući je riječ o dokumentu kojim se uređuju pitanja od šireg interesa prije upućivanja prijedloga ovog dokumenta na sjednicu Općinskog vijeća provodi se postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.

Postupak savjetovanja provodi se sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/13, 85/15) i Kodeksu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (“Narodne novine” broj 140/09.) s mogućnošću sudionika da elektronskom poštom:e-mail: goran.pekic@moscenicka-draga.hr

dostave svoje komentare, primjedbe i prijedloge prema na stranicama raspoloživom obrascu, zaključno s 04. prosinca 2020. godine, do 12.00 sati.

KLASA:008-01/20-01/22

URBROJ:2156/03-01-20-1

M.Draga, 25. studenoga 2020.

OBRAZAC ZA JAVNO SAVJETOVANJE- POREZI.docx
NACRT odluka o porezima.pdf
IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU ODLUKA O POREZIMA.pdf

Posljednje službene objave