24 °c
Mošćenička Draga
17 ° Sub
16 ° Ned
13 ° Pon
11 ° Uto
7 ° Sri

ODLUKA o radnom vremenu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Mošćenička Draga

            Na temelju
članka 11. st. 1. Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela
Općine Mošćenička Draga („Službene novine“ Primorsko-goranske županije broj
38/10) i članka 46. Statuta Općine Mošćenička Draga (“Službene novine”
Primorsko-goranske županije broj 26/09 i 30/09 – Ispravak) Općinski načelnik
Općine Mošćenička Draga dana 17. veljače 2012. godine donosi

 

ODLUKU

o
radnom vremenu Jedinstvenog upravnog odjela

Općine
Mošćenička Draga

 

Članak 1.

 

            Ovom
Odlukom propisuje se radno vrijeme i uredovno vrijeme Jedinstvenog upravnog
odjela Općine Mošćenička Draga (u daljnjem tekstu: Upravni odjel).

 

Članak 2.

 

            Puno
radno vrijeme zaposlenih u Upravnom odjelu utvrđuje se u trajanju od 40 sati
tjedno, raspoređenih u pet radnih dana i to kako slijedi:

 

         
ponedjeljak od 8,00 do 16,00 sati

 

         
utorak od 8,00 do 18,00 sati

 

         
srijeda od 8,00 do 16,00 sati

 

         
četvrtak od 8,00 do 16,00 sati

 

         
petak od 8,00 do 14,00 sati

 

Članak 3.

 

            Iznimno
od odredbe članka 2. ove Odluke, u razdoblju od 01. lipnja do 31. kolovoza
utvrđuje se ljetno radno vrijeme kako slijedi:

 

         
ponedjeljak od 7,00 do 15,00 sati

 

         
utorak od 7,00 do 16,00 sati

 

         
srijeda od 7,00 do 15,00 sati

 

         
četvrtak od 7,00 do 15,00 sati

 

         
petak od 7,00 do 14,00 sati

  

 

Članak 4.

 

            Dnevni
odmor u tijeku trajanja rada traje 30 minuta i to u vremenu od 11,30 do 12,00
sati.

 

Članak 5.

 

            Uredovno
vrijeme za prijam i rad sa strankama utvrđuje se kako slijedi:

 

         
ponedjeljak 8,30 do 11,00 sati

 

         
utorak od 12,00 do 16,00 sati

 

         
srijeda od 8,30 do 11,00 sati

 

         
četvrtak od 8,30 do 11,00 sati

 

Petkom se stranke ne
primaju.

 

 

Članak 6.

 

            Ova
Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u „Službenim novinama“
Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 01. ožujka 2012. godine.

 

 

KLASA: 023-05/12-01/01

URBROJ: 2156/03-12-1

M. Draga, 17. veljače 2012.

 

 

OPĆINSKI
NAČELNIK

Ratko
Salamon, dr. med.

Posljednje službene objave