22 °c
Mošćenička Draga
16 ° Pon
17 ° Uto
14 ° Sri
14 ° Čet
14 ° Pet

Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Mošćenička Draga

Izrađen je prijedlog Odluke o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Mošćenička Draga. Sukladno članku 66. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) Jedinstveni upravni odjel Općine Mošćenička Draga zatražio je mišljenje Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije o potrebi provedbe postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš predmetnog Plana. 
Dobiveno je mišljenje da je za navedeni Plan potrebno provesti postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš. Slijedom navedenog za navedeni Plan provest će se postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš. Sukladno čl. 29. i čl. 5. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“ broj 61/14, 03/17) općinski načelnik donosi Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Mošćenička Draga“.

Odluka o započinjanju postupka.pdf

Posljednje službene objave