25 °c
Mošćenička Draga
23 ° Ned
26 ° Pon
25 ° Uto
26 ° Sri
27 ° Čet

Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za Urbanistički plan uređenja golf igrališta i ugostiteljsko-turističke zone Brseč

Izrađen je prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja golf igrališta i ugostiteljsko-turističke zone Brseč. Sukladno članku 66. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13,78/15, 12/18, 118/18) Jedinstveni upravni odjel Općine Mošćenička Draga zatražio je mišljenje Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije o potrebi provedbe postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš predmetnog Plana.   

Dobiveno je mišljenje da je za navedeni Plan potrebno provesti postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš. Slijedom navedenog za navedeni Plan provest će se postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš. Sukladno čl. 29. i čl. 5. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“ broj61/14, 03/17) općinski načelnik donosi Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Mošćenička Draga“.

Obavijest javnosti o započinjanju postupka_Brsec_28.6.2021.pdf
Odluka o započinjanju postupka_Brsec_28.6.2021..pdf

Posljednje službene objave