16 °c
Mošćenička Draga
7 ° Sri
7 ° Čet
8 ° Pet
7 ° Sub
7 ° Ned

PLAN prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Mošćenička Draga za 2011. godinu

Temeljem clanka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i
podrucnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08) na prijedlog
v.d. procelnice Jedinstvenog upravnog odjela, Opcinski nacelnik Opcine
Mošcenicka Draga donio je dana 23. ožujka 2011. sljedeci

 

PLAN

prijma u službu u
Jedinstveni upravni odjel Opcine Mošcenicka Draga

za 2011. godinu

 

I.

Ovim Planom prijma u
službu u Jedinstveni upravni odjel Opcine Mošcenicka Draga za 2011. godinu
(dalje u tekstu: Plan) utvrduje se prijam službenika i namještenika u
Jedinstveni upravni odjel Opcine Mošcenicka Draga za 2011. godinu.

 

II.

Utvrduje se stvarno stanje
popunjenosti radnih mjesta na neodredeno vrijeme u Jedinstvenom upravnom odjelu
Opcine Mošcenicka Draga na dan donošenja Plana, potreban broj službenika i
namještenika na neodredeno vrijeme u 2011. godini, kako slijedi:

 

 

MSSS

PS

SSS

UKUPNO

Broj sistematiziranih radnih mjesta

3

0

2

5

Broj popunjenih radnih mjesta

2 neodredeno

Posljednje službene objave