8 °c
Mošćenička Draga
4 ° Ned
4 ° Pon
7 ° Uto
7 ° Sri
7 ° Čet

Prethodno savjetovanje za predmet nabave evidencijski broj: MV-03/21 – Izrada izvedbenog rješenja uređenja interpretacijskog centra Kuća Stabla svijeta u Trebišću – IZVJEŠĆE

Naručitelj Općina Mošćenička Draga objavio je 4. studenog 2021. godine prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima s prijedlogom Dokumentacije o nabavi i troškovnicima sa opisom predmeta nabave, tehničkim specifikacijama i projektnom dokumentacijom, kriterijima za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterijima za odabir ponude i posebnim uvjetima za izvršenje ugovora o javnoj nabavi radova, u trajanju od 7 (sedam) dana, računajući od dana objave dokumentacije u EOJN RH i na internetskim stranicama: www.moscenicka-draga.hr .
Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajalo je do 11. studenog 2021. godine.
Tijekom prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, nije bilo primjedbi, prijedloga i upita od strane gospodarskih subjekata.

Izvjesce o provedenom prethodnom savjetovanju – IC Kuca stabla svijeta.pdf

Posljednje službene objave