20 °c
Mošćenička Draga
16 ° Uto
14 ° Sri
14 ° Čet
14 ° Pet
17 ° Sub

PRIJEDLOG PRAVILNIKA O KRITERIJIMA, UVJETIMA I POSTUPKU OTPISA NENAPLATIVIH POTRAŽIVANJA

Općinski načelnik Općine Mošćenička Draga, Rikardo Staraj utvrdio je Nacrt prijedloga Pravilnika o kriterijima, uvjetima i postupku otpisa nenaplativih potraživanja. 

Budući je riječ o dokumentu kojim se uređuju pitanja od šireg interesa prije upućivanja prijedloga ovog dokumenta na sjednicu Općinskog vijeća provodi se postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću. 

            Postupak savjetovanja provodi se sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13,85/15) i Kodeksu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata („Narodne novine“ broj 140/09) s mogućnošću sudionika da elektronskom poštom: e-mail: goran.pekic@moscenicka-draga.hrdostave svoje komentare, primjedbe i prijedloge prema na stranicama raspoloživom obrascu.

Pozivamo vas nasudjelovanje u postupku Savjetovanja koje je otvoreno do 12. lipnja 2020. godine do 10.00 sati, u kojem roku svi zainteresirani mogu dostaviti svoje komentare, primjedbe i prijedloge isključivo putem obrasca koji se nalazi u prilogu na e-mail adresu: goran.pekic@moscenicka-draga.hrZa potrebe sudjelovanja u postupku Savjetovanja u prilogu se nalaze utvrđeni Nacrt dokumenta, obrazloženje prijedloga dokumenta i Obrazac sudjelovanja.

KLASA: 008-01/20-01/12

URBROJ: 2156/03-01-20-1

M. Draga, 05. lipnja 2020.

 

 

OBRAZAC- NACRT PRAVILNIKA OTPIS POTRAŽIVANJA.docx
Prijedlog Pravilnika i obrazloženje o kriterijima uvjetima i postupku otpisa nenaplativih potraživanja.pdf

Posljednje službene objave