9 °c
Mošćenička Draga
7 ° Čet
8 ° Pet
11 ° Sub
12 ° Ned
14 ° Pon

PRORAČUN OPĆINE ZA 2009. GODINU

Na osnovi clanka 32. Zakona o proracunu (“Narodne novine”, broj 96/03.) i clanka 18. Statuta Opcine Mošcenicka Draga, Opcinsko vijece Opcine Mošcenicka Draga na sjednici održanoj 18. prosinca 2008. godine donesen je proracun Opcine Mošcenicka Draga za 2009. godinu.

PRORAČUN – 2009.godina.pdf

Posljednje službene objave