5 °c
Mošćenička Draga
4 ° Pon
7 ° Uto
7 ° Sri
7 ° Čet
8 ° Pet

Prostorni plan uređenje Općine Mošćenička Draga

Donosi se Prostorni plan uredenja Opcine Mošcenicka Draga. Granice obuhvata Plana su administrativne granice Opcine Mošcenicka Draga odredene posebnim propisom.

Ovim se Planom tvrduju uvjeti za uredenje podrucja Opcine Mošcenicka Draga, odreduje svrhovito korištenje, namjena, oblikovanje, obnova i sanacija gradevinskog i drugog zemljišta, zaštita okoliša, zaštita spomenika kulture i osobito vrijednih dijelova prirode na podrucju Opcine Mošcenicka Draga.

Plan sadrži osnove razvitka prostora, ciljeve prostornog uredenja, namjenu prostora, mjerila,smjernice, mjere i uvjete za korištenje, zaštitu i uredivanje prostora te druge elemente od važnosti za podrucje Opcine Mošcenicka Draga.

Tekstualni dio

2. ODREDBE PPUOMD (407 Kb)

4. PPUOMD TEKST 2 (1.7 Mb)

Graficki dio

Posljednje službene objave