6 °c
Mošćenička Draga
4 ° Pon
7 ° Uto
7 ° Sri
7 ° Čet
8 ° Pet

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU- NACRT ODLUKE O KOMUNALNOM REDU

Općinski načelnik Općine Mošćenička Draga, Rikardo Staraj, utvrdio je Nacrt prijedloga Odlukeo komunalnom redu.

Budući je riječ o dokumentu kojim se uređuju pitanja od šireg interesa prije upućivanja prijedloga ovog dokumenta na sjednicu Općinskog vijeća provodi se postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.

Ovom Odlukom propisuje se uređenje naselja, način uređenja i korištenja površina javne namjene i zemljišta u vlasništvu Općine Mošćenička Draga za gospodarske i druge svrhe, uključujući i njihovo davanje na privremeno korištenje, te održavanje reda na tim površinama, uvjeti korištenja javnih parkirališta, javnih garaža, nerazvrstanih cesta i drugih površina javne namjene za parkiranje vozila, održavanje čistoće i čuvanje površina javne namjene, mjere za provođenje ove Odluke, mjere za održavanje komunalnog reda, obveze pravnih i fizičkih osoba te prekršajne odredbe.

Postupak savjetovanja provodi se sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/13, 85/15) i Kodeksu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona,drugih propisa i akata (“Narodne novine” broj 140/09.) s mogućnošću sudionika da elektronskom poštom:e-mail: goran.pekic@moscenicka-draga.hr, dostave svoje komentare, primjedbe i prijedloge prema na stranicama raspoloživom obrascu, zaključno s 26. srpnja 2019. godine.

KLASA:008-01/19-01/13

URBROJ:2156/03-01-19-1

M.Draga, 22. srpanj  2019.

NACRT ODLUKE O KOMUNALNOM REDU 2019..pdf
2. OBRAZAC ZA JAVNO SAVJETOVANJE- KR.docx
3. IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU.pdf

Posljednje službene objave