9 °c
Mošćenička Draga
7 ° Čet
8 ° Pet
11 ° Sub
12 ° Ned
14 ° Pon

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU – NACRT PRIJEDLOGA I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA ZA 2020. GODINU

12. lipnja 2020.

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SVJETOVANJU


NACRT PRIJEDLOGA I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA ZA 2020. GODINU – POZIV NA SUDJELOVANJE U SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

03. lipnja 2020.

Nacrt I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Mošćenička Draga za 2020. godinu 

Općinski načelnik Općine Mošćenička Draga, Rikardo Staraj, utvrdio je Nacrt I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Mošćenička Draga za 2020.godinu.

Budući je riječ o dokumentu kojim se uređuju pitanja od šireg interesa, prije upućivanja prijedloga ovog dokumenta na sjednicu Općinskog vijeća, provodi se postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.

Postupak savjetovanja provodi se sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/13, 85/15) i Kodeksu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (“Narodne novine” broj 140/09.) s mogućnošću sudionika da elektronskom poštom: e-mail:info@moscenicka-draga.hr, dostave svoje komentare, primjedbe i prijedloge prema na stranicama raspoloživom obrascu.

Pozivamo vas na sudjelovanje u postupku Savjetovanja koje je otvoreno do 10. lipnja 2020. godine u kojem roku svi zainteresirani mogu dostaviti svoje komentare, primjedbe i prijedloge isključivo putem obrasca koji se nalazi u prilogu na e-mail adresu: info@moscenicka-draga.hr. Za potrebe sudjelovanja u postupku Savjetovanja u prilogu se nalaze utvrđeni Nacrt dokumenta, obrazloženje prijedloga dokumenta i Obrazac sudjelovanja.

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA ZA 2020. GODINU – NACRT.pdf
OBRAZLOŽENJE UZ I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2020 GODINU.pdf
OBRAZAC-1 – NACRT PRIJEDLOGA I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2020..docx

Posljednje službene objave