25 °c
Mošćenička Draga
23 ° Ned
26 ° Pon
25 ° Uto
26 ° Sri
27 ° Čet

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Odluka o nerazvrstanim cestama i javnoprometnim površinama

Općinski načelnik Općine Mošćenička Draga, Rikardo Staraj utvrdio je Nacrt prijedloga Odluke o nerazvrstanim cestama i javnoprometnim površinama na području Općine Mošćenička Draga.

Budući je riječ o dokumentu kojim se uređuju pitanja od šireg interesa prije upućivanja prijedloga ovog dokumenta na sjednicu Općinskog vijeća provodi se postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.

            Postupak savjetovanja provodi se sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13, 85/15)i Kodeksu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata („Narodne novine“ broj 140/09) s mogućnošću sudionika da elektronskom poštom: e-mail: sanja.filcic@moscenicka-draga.hr, dostave svoje komentare, primjedbe i prijedloge prema na stranicama raspoloživom obrascu.

Pozivamo vas na sudjelovanje u postupku Savjetovanja koje je otvoreno od 25. veljače 2022. do 04. ožujka 2022. u kojem roku svi zainteresirani mogu dostaviti svoje komentare, primjedbe i prijedloge isključivo putem obrasca koji se nalazi u prilogu na e-mail adresu: sanja.filcic@moscenicka-draga.hr. Za potrebe sudjelovanja u postupku Savjetovanja u prilogu se nalaze utvrđeni Nacrt dokumenta, obrazloženje prijedloga dokumenta i Obrazac sudjelovanja.

 

 

KLASA:008-01/22-01/4

URBROJ:2170-28-03-22-1

M.Draga, 25. veljače 2022.

Prijedlog-ODLUKA-O-NERAZVRSTANIM-CESTAMA-.pdf
Obrazloženje uz prijedlog Odluke o nerazvrstanim cestama.pdf
OBRAZAC-1 – NACRT PRIJEDLOGA ODLUKE O NER. CESTAMA.docx

Posljednje službene objave