25 °c
Mošćenička Draga
23 ° Ned
26 ° Pon
25 ° Uto
26 ° Sri
27 ° Čet

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Odluka o visini paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu

Općinski načelnik Općine Mošćenička Draga, Rikardo Staraj utvrdio je Nacrt prijedloga Odluke o visini paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja uturizmu.

Budući je riječ o dokumentu kojim se uređuju pitanja od šireg interesa prije upućivanja prijedloga ovog dokumenta na sjednicu Općinskog vijeća provodi se postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.

            Postupak savjetovanja provodi se sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13,85/15) i Kodeksu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata („Narodne novine“ broj 140/09) s mogućnošću sudionika da elektronskom poštom: e-mail: sanja.filcic@moscenicka-draga.hr, dostave svoje komentare, primjedbe i prijedloge prema na stranicama raspoloživom obrascu.

Pozivamo vas na sudjelovanje u postupku Savjetovanja koje je otvoreno od 01. prosinca 2021. do 08. prosinca 2021. u kojem roku svi zainteresirani mogu dostaviti svoje komentare, primjedbe i prijedloge isključivo putem obrasca koji se nalazi u prilogu na e-mail adresu: sanja.filcic@moscenicka-draga.hr. Za potrebe sudjelovanja u postupku Savjetovanja u prilogu se nalaze utvrđeni Nacrt dokumenta, obrazloženje prijedloga dokumenta i Obrazac sudjelovanja.

KLASA:008-01/21-01/15

URBROJ:2156/03-01-21-1

M.Draga, 01. prosinca 2021.

ODLUKA o visini paušalnog poreza.pdf
Obrazloženje – Odluka o visini paušalnog poreza na djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu.pdf
OBRAZAC-1 – Odluka o visini paušalnog poreza na djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu.docx
Izvješće o provedenom savjetovanju_pausalni porez u turizmu_2021.pdf

Posljednje službene objave