19 °c
Mošćenička Draga
16 ° Uto
14 ° Sri
14 ° Čet
14 ° Pet
17 ° Sub

UPRAVLJANJE POMORSKIM DOBROM – KONCESIJSKA ODOBRENJA NA POMORSKOM DOBRU

Upravljanje pomorskim dobrom

 

Godišnjim planom upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Mošćenička Draga za 2020. godinu (u daljnjem tekstu: Plan) utvrđuje se sadržaj redovnog upravljanja pomorskim dobrom, sredstva potrebna za redovno upravljanje pomorskim dobrom, popis djelatnosti iz Jedinstvenog popisa djelatnosti na pomorskom dobru („Narodne novine“ broj 36/04, 63/08, 133/13, 63/14) koje se mogu obavljati na pomorskom dobru na području Općine Mošćenička Draga te mikrolokacije za obavljanje tih djelatnosti u 2020. godini.

 

Na upravljanje pomorskim dobrom primjenjuju se sljedeći propisi:

 

Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ broj 158/03, 100/04, 141/06, 38/09),

Uredba o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru („Narodne novine“ broj 36/04, 63/08, 133/13, 63/14)

 

Koncesijsko odobrenje na pomorskom dobru

 

Postupak davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru, visina naknade za davanje koncesijskog odobrenja i djelatnosti za koje se može izdati koncesijsko odobrenje, propisani su Uredbom o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru („Narodne novine“ broj 36/04, 63/08, 133/13, 63/14).

 

Koncesijsko odobrenje za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru na području Općine Mošćenička Draga daje Vijeće za dodjelu koncesijskog odobrenja.

 

Zahtjev za davanje koncesijskog odobrenja podnosi se Vijeću za dodjelu koncesijskog odobrenja putem Jedinstvenog upravnog odjela Općine Mošćenička Draga, na adresi Trg Slobode 7.

 

Podnositelj zahtjeva može biti svaka fizička ili pravna osoba registrirana za obavljanje djelatnosti za koju se traži odobrenje.

 

Podnositelj zahtjeva dužan je zahtjevu priložiti:

 

         dokaz o registraciji djelatnosti za koju se traži davanje koncesijskog odobrenja (izvod iz sudskog registra, obrtnicu, izvod iz registra udruga ili odobrenje nadležnog tijela za obavljanje djelatnosti),

         dokaz o vlasništvu sredstava sa kojima se obavlja djelatnost na pomorskom dobru ili dokaz o pravnoj osnovi korištenja sredstava koja nisu u vlasništvu podnositelja zahtjeva,

         dokaz o sposobnosti broda/brodice za plovidbu (samo u slučajevima kada se odobrenje traži za obavljanje djelatnosti sa brodom/brodicom).

 

Djelatnosti za koje se izdaju koncesijska odobrenja, sredstva, te visina naknade za odobrenje određeni su Jedinstvenim popisom djelatnosti na pomorskom dobru, koji čini sastavni dio Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (Prilog 1A – tablica 1, 1B- tablica 2 i 1C – tablica 3). Za davanje odobrenja za obavljanje djelatnosti na području unutrašnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske (Tablica 1) nadležno je Vijeće na čijem su području sredstva za obavljanje djelatnosti upisana. Za davanje odobrenja za obavljanje djelatnosti na morskoj obali, unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske (Tablica 2. i 3.) nadležno je Vijeće na čijem području se nalazi pomorsko dobro na kojem se djelatnosti obavlja.

 

 

KONCESIJSKO ODOBRENJE-ZAHTJEV.docx
GODIŠNJI PLAN UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM NA PODRUČJU OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA ZA 2020 GODINU.pdf
Potvrda – Plana upravljanja pomorskim dobrom za 2020. godinu.pdf
I_IZMJENA_DOPUNA_PLANA_MDRAGA.pdf

Posljednje službene objave